• strona główna   |   mapa serwisu
Cel:

Doskonalenie i rozwój poprzez podnoszenie świadomości zespołu.

2016-01-07

Komunikat

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w Poddziałaniu nr 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) wyłoniono dostawcę krajarko-przewijarki o szerokości 5000mm (do folii CPP), którą jest firma  KAMPF Schneid und Wickeltechnik GmbH & Co. KG (Mühlener Straβe 36-42, 51674 Wiehl, Niemcy).