• strona główna   |   mapa serwisu
Cel:

Doskonalenie i rozwój poprzez podnoszenie świadomości zespołu.

2016-04-15

Komunikat

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w Poddziałaniu nr 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) wyłoniono dostawcę systemu schładzania zimnej wody technologicznej, którą jest firma TRANE Polska Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, Polska).