Flexible, safe & strong

Oferta

Aktualności

Warunki sprzedaży i warunki techniczne

W trosce o jakość obsługi i satysfakcję klienta, transakcje handlowe realizujemy w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży – oddzielne dla folii CAST PP i dla taśm spinających.

Warunki Techniczne dla folii CAST PP określają prawidłowy sposób postępowania z naszymi foliami, tak by zabezpieczyć ich własności. 

Karta Produktu Taśmy Polipropylenowe określa prawidłowy sposób postępowania z naszym taśmami, tak by zabezpieczyć ich własności. 

Załączone edytowalne formularze reklamacyjne służą do zgłoszenia reklamacji i opisania szczegółów niezbędnych do jej  rozpatrzenia przez nasze służby jakości.

Dotacje UE

Firma Veroni Bogusław Warżel w październiku 2018r. zakończyła realizację Projektu „Nowe wielowarstwowe folie polipropylenowe kluczem wzrostu konkurencyjności firmy Veroni na rynkach europejskich”  w ramach poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Veroni poprzez wprowadzenie nowych rodzajów folii polipropylenowych na rynek.

W efekcie, realizacja Projektu umożliwiła wdrożenie nowej technologii produkcji oraz wprowadzenie nowych rodzajów folii polipropylenowych na rynek.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 27 187 263,21 PLN a wkład Funduszy Europejskich 9 818 891,88 PLN.

Część inwestycyjna Projektu była realizowana w latach 2016- 2018.

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki